Έλεγχος ΚΤΕΟ

Αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την διενέργεια του ελέγχου ΚΤΕΟ καθώς και το επιπρόσθετο κόστος σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητος ο επανέλεγχος. Η Chevrolet Automotivo , αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει δωρεάν προέλεγχο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου σας και στη συνέχεια, αναλαμβάνει τη διαδικασία ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου σας, σε συνεργασία με το Ι ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Επωφεληθείτε της δυνατότητας να πραγματοποιήσετε ένα γενικό τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σας Εντελώς Δωρεάν.Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου ΚΤΕΟ επικοινωνήστε με την Chevrolet Automotivo για να κλείσετε ραντεβού.

Εντοπίστε εγκαίρως ενδεχόμενες βλάβες ή δυσλειτουργίες…

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στην ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες εργασίες επισκευής, οι τεχνικοί της Chevrolet Automotivo θα σας παρέχουν μια αναλυτική προσφορά των απαιτούμενων εργασιών για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.
Κατά τη διάρκεια παραμονής του αυτοκινήτου σας στο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο της Chevrolet Automotivo σας παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Ενημερωθείτε από τα κέντρα εξυπηρέτησης μας στο Χαλάνδρι και στον Γέρακα.